Likvidace řas

20.01.2014 16:58

Úvod

Zařazení níže zmiňovaných obtížných druhů z říše Plantae - rostliny:
Zelená řasa - Chlorophyta
Základní rozdělení:
- Prasinophyceae - Chlamydophyceae - Chlorophyceae - Trebouxiophyceae 
- Ulvophyceae - Zygnematophyceae   - Charophyceae 
Roducha (černá štětičková řasa, černá řasa a červená řasa) - Rhodophyta 
Rozsivka (hnědá řasa) - Bacillariophyceae (Diatomae)
Sinice (modrá řasa)
– Cyanobacteria

V textu jsou dále uváděny všichni zástupci oddělení všeobecně jako řasa“

Pokud máte v nádrži nezvané návštěvníky v podobě různých druhů zelených řas, roduch, sinic a rozsivek apod., tak Vám tito pro akvaristy obtížní zástupci z rostlinné říše v krátkém čase zlikvidují většinou nakoupených a hýčkaných rostlin.
Skla a dekorace v nádrži se stanou téměř neprůhlednými a nevzhlednými a pokud účinně a včas nezasáhnete přijdete o všechny chované živočichy.
Tyto nepříjemné události postihli a odradili od další práce již mnoho chovatelů.
Jmenovaní vitální záškodníci dokáží bez úhony přežít i ty nejdůkladnější studené či horké sanitace za použití nejsilnějších sanitačních přípravků a dezinfekcí.Ze všudy přítomných mikroskopických spár a škrábanců v nádržích se nám v krátkém čase opět předvedou díky svým nezdolným zárodkům ve své kráse a svádí s námi dále svůj oblíbený nekonečný boj.Nikomu se nepodařilo do dnešní doby dokonale vyřešit likvidaci a následnou regulaci těchto nebezpečných řas.
Konečně až náš nový program se kterým k Vám v současné době přicházíme po dlouhodobých zkouškách dokazuje v praxi, že se nám konečně podařil tento celosvětový problém boje s řasou v akvaristice vyřešit.

Níže popisujeme postup, který již mnohým akvaristům dokonale posloužil při likvidaci a regulaci obtížných zástupců těchto akvarijních rostlinných škůdců.

Popis základní aplikace:
1. Vyměníme 60 % staré vody v ošetřované nádrži za novou třeba rovnou z vodovodu.
2. Současně při výměně vody do nádrže dávkujeme přípravek AKVA-REGULÁTOR v doporučené koncentraci 1 ml / 100 l celkového objemu vody.3. Zhasneme na  5 dní osvětlení nádrže a ponecháme po kontrole správné činnosti a čistoty běžet filtr na plno.
4. Další den nadávkujeme přípravek ANTI-ALGAEN v množství 1 ml / 100 vody.
5. A na závěr základního ošetření v další den nadávkujeme přípravek AlgoRem® v aplikační dávce 1 ml / 100 l vody.
6. Nadávkujeme přípravek NITRIVEC v množství 20 ml / 100 l.


Popis reakcí po aplikaci přípravků:
V průběhu 3 - 5 dnů řasa zbělá a začne se postupně rozpadávat a uvolňovat do vody.
Tehdy prostřednictvím flokulačních reakcí se všechny uvolněné části likvidované řasy zachytí ve filtru a voda v ošetřované nádrži zůstane průzračně čistá.
Asi i po 10 - 14 dnech bude z nádrže řasa dokonale odstraněna.

Popis závěrečné aplikace za účelem doladění biologické rovnováhy v nádrži:
V této době (pokud je řasa pryč) nadávkujeme rostlinný růstový stimulátor PMDD v koncentraci 2 ml / 100 l ošetřené vody.

Ke kořenům rostlin přidáme 1 granuli kořenového hnojiva VITAFLOR ke každé zakořeněné rostlině.
Regulátorem AQUA pH MINUS upravíme ph hodnotu vody v nádrži na hodnotu v rozsahu 6,4 - 6,7.

Další den po aplikaci stimulátoru a hnojiva přidáme do vody kolonie několika druhů nitrifikačních baktérií přípravkem NITRIVEC v koncentraci 20 ml / 100 l vody.
Poté budete mít akvárium dokonale ošetřené a bez řas.

Preventivní aplikace při běžném chodu ošetřené nádrže:
Při dalším provozu nádrže doporučujeme jako dokonalou prevenci proti řasám každé 3 měsíce přidat přípravky ANTI-ALGAEN a AlgoRem ® v množství 1 ml / 100 l vody po pravidelné výměně 20% – 30% vody.
Samozřejmě provádíme pravidelnou údržbu nádrže včetně udržování biologické rovnováhy pravidelnou aplikací přípravky AKVA REGULÁTOR, PMDD, NITRIVEC, AQUA pH MINUS a dalších doporučených přípravků s přihlédnutím k momentálnímu stavu nádrže.
Základem pro dokonalý přehled o stavu Vaší nádrže je třeba provádět pravidelné rozbory vody a na základě jejich výsledků provádět její stálou údržbu.

Dostupnost zmiňovaných materiálů a služeb:
Všechny přípravky, zajištění placených rozborů akvarijní vody a odborných konzultací si můžete objednat prostřednictvím portálu na adrese:
www.akvar.eshop-zdarma.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět