OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetového profilu fyzické osoby s platností od 01.11.2020

Pavel Novák

akvar.cz

(dále jen „dodavatel“)

provozující prodej rostlin a živočichů prostřednictvím internetových sociálních sítích, inzertních portálů a všech dalších prodejních platforem provozovaných on-line na internetu podle Zákona č. 455/1991 Sb. HLAVA I  §3  odstavec 3  písmeno f)  a Zákona č. 252/1997 Sb. ve znění od 01.01.2020 §2e odstavec 2 

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi zboží nabízeného dle „obchodních podmínek“ se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

K závaznému uzavření kupní smlouvy dojde na základě zaslání dodacích údajů a zaplacení celkové kupní ceny objednaného zboží kupujícím včetně ceny balného a ceny za dopravu.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodavatel přijímá platbu v CZK za zboží, balné a přepravní služby pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Na dobírku nezasíláme.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Uzavřená kupní smlouva se řídí při dodávkách objednaného zboží v plném rozsahu platnými obchodními podmínkami přepravních služeb Zásilkovna s.ro. IČ 28408306 a Česká pošta, s.p. IČ 47114983 dále jen „dopravní společnost“.

Po obdržení platby a dodacích podmínek rostliny a živočichy odesíláme od pondělí do středy.

Osobní předání zaplaceného zboží je možné po dohodě na individuálně sdělené adresy místa odběru.

Obvyklá standardní dodací lhůta objednaného zboží námi zaplacenými tarify přepravním společnostem je od 24 hodin až do 48 hodin od podání k přepravě.

ZÁRUČNÍ DOBA

Kupující uzavřením této kupní smlouvy bere na vědomí a souhlasí bez jakýchkoliv výhrad s tím, že dodavatel poskytuje na dodávané a na přepravu velmi choulostivé akvarijní rostliny a živočichy záruku kvality po dobu přepravy trvající 4 kalendářní dny ode dne předání dopravní společnosti.

Pokud přeprava akvarijních rostlin trvá 5 kalendářních dnů a více dnů od předání dopravní společnosti, považujeme zásilku jako nestandardní s neúměrně dlouhou přepravní dobou pro toto málo trvanlivé zboží a neposkytujeme žádnou záruku nebo jakoukoliv náhradu zničených akvarijních rostlin a živočichů.

Upozornění!

Toto riziko si musí každý kdo u nás objednává akvarijní rostliny a živočichy dobře promyslet, než-li provede jejich objednávku.

Na řasokoule poskytujeme záruční lhůtu 15 kalendářních dnů na zachování jejich kvality po dobu přepravy.